Xử lý lò hơi nhanh

Xử lý khói thải lò hơi

Xử lý khói thải lò hơi Khí thải từ các nồi hơi, đặc thù là nồi hơi dùng than, củi và dầu có độc tính cao. Nếu không được xử lý khỏi thải lò hơi và hạn chế trước khi thải ra môi trường thì đó là một trong những mối không đảm bảo lớn nhất đối với con người. Dòng khí thải từ ống khói vẫn ở nhiệt độ cao khoảng 120-150°C, nguyên nhân chủ yếu là do chính vì nó phụ thuộc vào thực trạng Gây dựng. Khói thải chủ yếu bao gồm các sản phẩm cháy của củi giống như khí CO2, CO, N2 và một số chất dễ dàng bay hơi trong củi không thể đốt cháy hoàn toàn, lượng oxy dư thừa và tro bay lơ lửng trong luồng không khí. Khi đốt củi, thành phần khí thải thay đổi tùy theo loại củi nhưng lượng khí thải sinh ra tương đối ổn định. Để tính toán có lẽ lấy giá trị VT20 = 4,23 m3/kg. Điều này tương đương với là khi đốt 1 kg củi sẽ tạo ra 4,23 m3 khí thải ở nhiệt độ 200°C. Trước khi quyết định sử dụng một biện pháp xử lý lò hơi, xử lý khói thải lò hơi chi tiết, bộ phận thực hiện sẽ tiến hành đánh giá hiện trường để tìm hiểu loại nhiên liệu dùng để đốt lò hơi và các làm từ khí chi tiết được tạo ra. thực hiện thế nào tôi có thể Gây dựng kế hoạch điều trị ưng ý nhất? Bên cạnh đó, về nguyên tắc, nguyên tắc xử lý khí thải lò hơi cũng được thực hiện theo các cách sau:

  • Bộ trao đổi nhiệt dạng ống bức xạ
  • Bộ lọc bụi tĩnh điện
  • Sử dụng lốc xoáy
  • Biện pháp tháp hấp thụ
  • Biện pháp tháp hấp thụ

5/5 - (1 bình chọn)

Xử lý lò hơi nhà máy

ping post