Lò hơi đốt than công nghiệp

Khí thải lò hơi đốt củi

Khí thải lò hơi đốt củi Vận hành của kế hoạch nồi hơi khi đốt nhiên liệu rắn (củi, than, củi, trấu…), chất lỏng (như dầu DO, FO,…) hoặc khí (như gas) tạo ra nồng độ khí thải lò hơi đốt củi lớn CO, SO2, NOx, bụi đều vượt QCVN 19: 2009/BTNMT. Vì vậy, nếu không sở hữu hệ thống xử lý lượng khí thải này sẽ thúc đẩy đến môi trường và cuộc sống của người dân xung loanh quanh. Trong những năm gần đây, việc khai thác năng lượng từ gỗ để đốt nồi hơi đã biến thành thông lệ trong sản xuất công nghiệp. Không những thế, việc đốt củi trong nồi hơi sẽ tạo ra khí độc gây ô nhiễm môi trường và thúc đẩy xấu đến sức khỏe con người và động vật. Vì vậy, xử lý khí thải từ nồi hơi đốt củi thành giải pháp quan trọng để tự vệ môi trường và sức khỏe con người. Gần đây, một số công ty, đặc biệt là các công ty chế biến gỗ đã khởi đầu tái sử dụng nhiên liệu khí thải lò hơi đốt than để giảm chi phí sản xuất.Tuy nhiên, mọi lượng khí thải do đốt gỗ, than và các nhiên liệu thô khác đều vượt quá tiêu chuẩn phát thải quy định tại Quy chuẩn công nghệ quốc gia QCVN 19/2009/BTNMT. Gần 99% sản phẩm đốt cháy có chứa nitơ, hơi nước, CO, CO2 tương tự như bồ hóng, tro và các chất độc hại khác ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và động vật. Những chất độc hại này bao gồm:

  • CO nó gây độc thần kinh và có lẽ gây tử vong ở nồng độ 0,8 ppm.
  • NOx, chủ yếu là NO và NO2, gây ô nhiễm không khí.
  • SOx, chủ yếu là SO2, được hình biến thành do phản ứng của lưu huỳnh và oxy trong dầu nhiên liệu.
  • Bụi gây bệnh hô hấp và gây ô nhiễm môi trường.

5/5 - (1 bình chọn)

Lò hơi đốt than uy tín

ping post